Styrskåp

Styrskåpet innehåller normalt följande delar

  • Kontroll  av startförlopp och brytare
  • Tillslag och styrning av maskinens magnetisering (synkronmaskiner)
  • Maskinens skyddsfunktioner
  • Mätning och instrumentering
  • Eventuell kommunikation med andra systemDet är helt upp till kunden om skåpet ska vara PLC- eller reläbaserat.

Vi är helt märkesoberoende, så kunden får det som önskas.

Exempel på reläbaserat skåp för synkron motor